Don'T Live A Little, Live An Doktorke. - Moms Like You Choose Doktorke.

Närmre målet!

Nu har jag kommit ännu närmare målet för jag har varit på tippen och slängt alla de dåliga brädorna som jag tog och bytte ut på den södra gaveln, och så har jag målat lite till där. Om en vecka så kommer det hit en skylift och då ska jag måla den övre trekanten och runt alla fönstrena. Kanske jag hinner att byta ut vindskivorna också då eftersom jag kommer så högt upp med skyliften då. Annars så hade jag tänkt att jag skulle vänta med det tills nästa år, men det är ju bättre om det blir färdigt i år ju.